طراحی سایت شرکتی آسوشهر

شرکت آسو شهر در زمینه طراحی شهرسازی درزمینه شهرسازی و بررسی امکان رشد هر شهر، بازار های هر شهر و نقاط قوت وضعف آن شهر،مکان های دیدنی و… از نظر جغرافیا و آب و هوا و بافت آن شهر تحیق و توسعه انجام میدهد

سایت آسوشهر به سه زبان فارسی ،انگلیسی و کوردی طراحی شده است 

100%

رضایت مشتری

50%

روز کاری

90%

اختصاصی شده

90%

بازدهی فروش با تبلیغات

فروشگاه قهوه