توسعه برنا

طراحی سایت فروشگاهی (توسعه برنا)

فروشگاه برنا شامل 4 فروشگاه مجزا میباشد که هریک بایک لوگو وبرند ثبت شده است … مثل نیشکر ، کالاس ، شبدر هوم و نی فود ….هرکدام این فروشگاه ها محصولات به صورت مجزا تعریف شده است

100%

رضایت مشتری

60%

روز کاری

95%

اختصاصی شده

68%

بازدهی فروش

فروشگاه قهوه