سینا پوش

طراحی سایت شرکتی (سینا پوش)

شرکت سینا پوش از سال 1370در زمینه تامین پارچه و یونیفرم ها مخصوص پتروشیمی ها ،ذوب آهن ها و آتش نشانی ها همکاری دارد ،لباس ها آتش نشانی ها ،لباس های ضد حریق،ضد آب ، ضد روغن ، ضد اسید ،ضد استاتیک و …تولید میکند و با ارگان های دولتی و غیره دولتی همکاری و فعالیت دارد،سایت سینا پوش دوزبانه میباشد  

100%

رضایت مشتری

50%

روزکاری

80%

اختصاصی شده

70%

باردعی فروش

فروشگاه قهوه