نیکی لینک هم اکنون با بکار گيری بيش از 30 نيروی استخدامی با پشتوانه پيمانکاری بيش از 1000 پروژه خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعالیت و خدمتگذاری است. در کلیه گروه های کاری ذیل :

  • تمامی استانداردھای گوگل و قوانین SEO رعایت خواھد شد .
  • در انتهای کار،مالکیت دامنه و پنل بنام خریدار بروزرسانی خواهد شد .
  • تمدید کلیه خدمات قرارداد در سالهای آتی 20% رقم قرارداد خواهد بود .
  • مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است .
  • پس از شروع پروژه گرافیست، برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی خواهند شد .
  • منبع محاسبات اجرای پروژه ها هر روز هفته بغیر از پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .
  • تهیه سرویس میزبانی و دامنه با تضمین نمایش 99.9% بر روی سرورهای نیکی لینک از تعهدات نیکی لینک بدون هزینه مضاعف است .
  • تضمین عملکردصحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی روی سرورهای نیکی لینک تا یکسال از تارخ عقد توافقنامه از تعهدات نیکی لینک خواهد بود.

 

کل قیمت طراحی سایت اعلامی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که 50% ابتدا و 50% انتهای کار مطالبه خواهد شد .

بغیر از تعرفه طراحی سایت اعلامی هر گروه، سایت شما برای راه اندازی کامل هیچ مخارج جانبی دیگری نخواهد داشت . موارد آمده در گروه های کاری زیر مربوط به سایتهای معمولی است و در تولید سایتهای خاص متن قرارداد تبادل شده سند اجرا خواهد بود .

Cannot find required Table
فروشگاه قهوه