سایت شرکتی (گروه صنعتی شارک)

گروه صنعتی شارک پیشرو در صنعت پیچ و مهره کشور که در بازار اصلی مرتبط با پیچ و مهره فعالیت میکنند و درصنعت پیچ و مهره حرفی برای گفتن دارند

100%

رضایت مشتری

35%

روز کاری

98%

اختصاصی شده

80%

بازدهی فروش

فروشگاه قهوه